Skąd mamy pewność, że nasz towar jest ekologiczny w 100%?

Każdy uczestnik łąńcucha dostaw  jest podlega urzędowej certyfikacji. Oprócz nas, dotyczy to rolników i zakładów przetwóczych z którymi współpracujemy. W ramach odpłatnej certyfikacji przeprowadzane są kontrole przez jednostki certyfikujące. Kontrole są zapowiedziane i niezapowiedziane. Ponadto przeprowadzamy wiele badań analitycznych w akredytowanych zewnętrznych laboratoriach.